عشق اول...

 

تــَـﮧ دیگــِﮧ عِشـقِ اوَل را هَـرچِقَــدر کِــﮧ بِســابے

چـِــﮧ با اسـکـاجِ دوسـت داشتَـن هـاےِ بـعــدےِ

چـــِﮧ با سیـــمِ ظّـرفشــویے عاشِــق شُـدَن هـاےِ بَعــدے

اَزدِلَـت پــاکـــــ نِـمے شَـــوَد

 

[ شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 21:37 ] [ ترنم ] [ ]خدایا

 این سرنوشتی که برام بافتی قسمت یقه اش یه خورده

 تنگه

 قربون دستت شلش کن دارم خفه میشم

[ شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:23 ] [ ترنم ] [ ]


اونی که میخوام...


مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد!
خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:
دیـــــوونــَــم کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــیــخــــواســــتـــــی…

[ جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 17:35 ] [ ترنم ] [ ]


جالب

یه چیزه جالبی دیدم گفتم اینجا هم بذارم حالو هوای دوستا هم عوض شه هر چی واسه شما در اومد تو نظرات بنویسینااااااااااااا :ا


ادامه مطلب
[ جمعه یکم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 16:34 ] [ ترنم ] [ ]بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :

آهــــای پســــر ... 

حواســــت باشــــه ...! 

ایــــن دختــــری كــــه بــــه تــــو دل داده , 

خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ... !

لیاقــــت داشتــــه بــــاش ..............!

[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:53 ] [ ترنم ] [ ]خدایا حرفے‌ نیست...

فقط یـﮧ دعا از تـﮧ دل‌...

هیچڪسے رو اونقدر تنها نڪـטּ ڪـﮧ بخواد تنهاییش رو با اینترنت پر ڪنـﮧ ..

[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:50 ] [ ترنم ] [ ]


تو...

 

همـﮧ راه هايــے کـﮧ تو را بـﮧ من مــےرسانـב

בر בست تعميرنـב

وگر نـﮧ تو
حتما مــے آمـבے ...!

[ سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:41 ] [ ترنم ] [ ]


وقتی...

 

وَقتـے يــﮧِِ زَن سيگــار کِشيـد ؛ يَعنــے בيگــﮧِِ گِريـِﮧ جـَواب نِميـבه

وَ وَقتــے مـَرבے اَشـڪـــ ريخـت بـِבون ڪــار اَز سيگـار ڪِـشيـَב ن گُذَشتـــﮧِِ

[ سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:25 ] [ ترنم ] [ ]


مال غریبه ها...

 

دیگــَـر بــِﮧِ تـُـو فِکـــر هَـــــم  نِمے کُنــَـم
گُنــــاه اَسـت
چِشــــم داشتـَــن بــِﮧِ  مــالِ غَریــبــِـﮧِِ هــا

[ شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 20:50 ] [ ترنم ] [ ]


نفرین...

 هَـــرکــﮧِ مَـــرا دیــــد

تُــورا نِفـــرین کَــــرد

[ شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 20:50 ] [ ترنم ] [ ]